Zinātniskā institūta “BIOR” pētnieki papildina Latvijas upes un ezerus ar zušu mazuļiem

Lai sekmētu Eiropas zušu skaita pieaugumu, zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieki un Valsts vides dienesta pārstāvji 8. maijā no rīta Rīgas starptautiskajā lidostā sagaidīja zušu mazuļus (ko sauc arī par stikla zušiem), kas uz Latviju atceļojuši no Lielbritānijas. Doles zivjaudzētavā tika veikta inventarizācija, un pēc tam apmēram 704 400 zušu tika nogādāti Kurzemes upēs un ezeros.

Eiropas zušu krājumu papildināšana Latvijas ezeros un upēs tiek veikta saskaņā ar Latvijas Nacionālo zušu krājumu pārvaldības plānu 2017.- 2020. gadam un Zivju resursu mākslīgā atražošanas plānu 2017.-2020. gadam. Tā atbilst Eiropas Savienības plāniem atjaunot zuša krājumus Eiropā, tāpēc tiek segta no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzekļiem. 

Zušu mazuļi tika noķerti ar speciāliem murdiem Anglijas upju grīvās, kur tie bija ieradušies no zušu nārsta rajoniem, par kuriem tiek uzskatīta Sargasu jūra. Zušu mazuļi ir ap 7 centimetrus gari. Dabiskā veidā līdz Latvijai zušu mazuļi nonāk jau krietni paaugušies - dzeltenzušu stadijā. Vairāk nekā 6000 kilometru tālajā ceļā tos apdraud dažādi faktori, tādēļ Latviju sasniedz vien neliels skaits.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” pētnieki uzsver, ka zušu ielaišana Latvijas upēs un ezeros tiek veikta, lai saglabātu zuti kā sugu mūsu ūdeņos. Zutis ir aizsargājama suga, un pēdējās desmitgadēs tās īpatņu skaits ir būtiski samazinājies visā Eiropā. Stikla zuši Latvijā tiek ielaisti tikai tajos ezeros un upēs, kurās nav migrācijas šķēršļu, kas varētu izraisīt papildu mirstību to ceļā uz jūru. 

Zinātniskā institūta “BIOR” pētnieku kontrolzvejas dati apliecina, ka līdzšinējās stikla zušu ielaišanas Latvijas Nacionālā zušu plāna ietvaros bijušas efektīvas un, īstenojot šādu projektu, iespējams veicināt zušu skaita pieaugumu Latvijas ūdeņos.