Tālmācības kursi par transgēno dzīvnieku audzēšanu un izmantošanu pētniecībā

Valsts zinātniskais institūts “BIOR” organizē tālmācības kursus par transgēno dzīvnieku audzēšanu un izmantošanu pētniecībā. Mācību tēmas ir ļoti aktuālas, jo Latvijas zinātnieki 2021.gadā ir plānojuši uzsākt plašus pētījums ar transgēniem dzīvniekiem – pelēm, piemēram, lai pētītu ģenētisko izmaiņu ietekmi uz aterosklerozes attīstību.

Mācības notiks online formātā no 16. līdz 27. novembrim un tajā dalību pieteikuši Latvijas zinātnieki un doktorantūras studenti no LU, LLU VMF, BMC, LOSI, ZI “BIOR”.  

Transgēnie dzīvnieki ir daudz efektīvāks modelis slimību izpētē un zāļu vielu efektivitātes pārbaudē, salīdzinot ar ģenētiski neizmainītiem dzīvniekiem. Transgēnus dzīvniekus (peles) daudzu valstu laboratorijās sekmīgi izmanto biomedicīnas pētījumos. Piemēram, pašreizējais SARS-CoV2 vīruss nespēj inficēt peles, ja vien peļu Ace2 receptora gēns nav aizstāts ar attiecīgu cilvēka gēna līdzinieku. Tādējādi hACE2 transgēnās peles pašlaik ir visplašāk izmantotais dzīvnieku modelis cīņā pret pandēmiju.

Mutējot specifiskus gēnus pelēm, zinātnieki spēj izpētīt to lomu zīdītāju organismos. Turklāt tas ļauj reproducēt dažādas kompleksas, cilvēkiem raksturīgas slimības, kas normālos apstākļos nav sastopamas dzīvniekiem, tādējādi tiek radīta iespēja pārbaudīt jaunu zāļu vielu efektivitāti šajos modeļos.

2017.gadā Eiropas Savienībā aptuveni 36% no pētījumos izmantotajiem dzīvniekiem bijuši ģenētiski modificēti (83% no šiem dzīvniekiem sastāda peles).

Nobela Akadēmija novērtē un atzīst ģenētiski modificētu dzīvnieku nozīmi pētījumos, vismaz 3 Nobela Prēmijas ir piešķirtas kategorijā “Chemistry or Physiology & Medicine” pētījumiem kuri attīsta un pilnveido GM organismu radīšanas un izmantošanas metodes. 2020. gada Nobela prēmijas ķīmija tika piešķirta Emmanuelle Charpentier un Jennifer Doudna par genoma rediģēšanas tehnoloģijas CRISPRCas9 izstrādi, kuru šodien izmanto visā pasaulē jaunu, izsmalcinātu ģenētiski modificētu modeļu radīšana.

Online mācības rīko “EGS  Conseil” Institūts Francijā, kuru izveidoja Emanuels Gomas, ar mērķi dalīties savās zināšanās un pieredzē par ģenētiski modificētu grauzēju audzēšanu, pavairošanu, bioloģisko drošību un dzīvnieku izmantošanu pētījumos.

Emmanuel Gomas ieguvis kvalifikāciju Dzīvības zinātņu inženierzinātnēs. Transgēno peļu modeļa izveidi apguvis 1998.gadā Parīzes Akadēmiskajā Institūtā. Šeit pētījumu centrā viņš izveidoja embriju sasaldēšanas –pārvietošanas servisu un vadīja transgēno peļu pētniecības centru.

Kopš 2003.gada darbojās Charles River Laboratory, kurā  10 gadus pārstāvēja Eiropas Embrioloģijas laboratorijas un Francijas transgēno dzīvnieku audzētājus. 

2016.g. – 2019.g. strādāja “Envigo”  kā Eiropas Servisu Menedžeris.  Profesionālā darbība bijusi saistīta arī  ar  transgēno peļu līniju audzēšanu, veselības menedžmentu un antivielu ražošanu. 

Kopš 2013.gada Emmanuel Gomas dalās savā pieredzē un zināšanās par transgēno modeļu izveidi, audzēšanu un izmantošanu. Aktīvi darbojas kā lektors un konsultants visā Eiropā, palīdzot pētniekiem īstenot atbilstošus ciltsdarba plānus, ar mērķi samazināt pētniecībā izmantoto dzīvnieku skaitu, un sekmējot augstas kvalitātes eksperimentu veikšanu.

Online mācībās divu nedēļu laikā tiks apgūtas teorētiskās zināšanas ar praktisku piemēru demonstrēšanu, bet noslēgumā būs ieskaites tests. 

Tēmas un dienaskārtību angļu valodā skatīt šeit!

Sīkāka informācija pie Dr.med.vet.Ivetas Kociņas,
Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas Vecākās ekspertes: iveta.kocina@bior.lv

Vieta
ONLINE
Datums
16.11.2020 | 12:00