NEW_EFSA

No 2022. gada septembra līdz 2023. gada augustam tiek īstenots Eiropas Pārtikas riska novērtēšanas stipendijas programmas projekts "Proteomikas rīku un datubāzu izstrāde, lai veiktu dzīvnieku izcelsmes proteīnu identificēšanu barībā."

EFSA Eiropas Pārtikas risku novērtēšanas stipendiju programmu 2022 (EU-FORA 2022) projekts Nr. GP/EFSA/ENCO/2021/01-GA06 īsteno " BIOR"  Ķīmijas laboratorijas masspektrometrijas izcilības grupas pētnieks Ingus Pērkons.

Programmas kopsavilkums: Eiropas Pārtikas riska novērtēšanas (EU-FORA) stipendiju programma ir galvenā iniciatīva, lai nodrošinātu gatavību turpmākajām riska analīzes vajadzībām. Programmas mērķis ir palielināt Eiropā pieejamo pārtikas nekaitīguma riska novērtēšanas ekspertu skaitu un veicināt dalībvalstu iesaistīšanos riska novērtēšanas darbā, lai sasniegtu galīgo mērķi - izveidot kopēju un harmonizētu ES riska novērtēšanas vidi.

Programmas ietvaros stipendiāts 12 mēnešu laikā piedalās EFSA organizētajos apmācību moduļus, kuru mērķis ir paplašināt stipendiāta risku novērtēšanas kompetences un realizē individuālu pētniecības projektu sadarbībā ar uzņemošo institūciju (Jūras pētniecības institūts, Norvēģija).

Projekta kopsavilkums: Ilgtspējīgu risinājumu meklēšana mūsdienu aprites ekonomikas vajadzībām rada jaunus izaicinājumus. Viens no tiem – kā nodrošināt dzīvnieku barības autentiskumu un nekaitīgumu, ja tā ražota no bioloģiskiem atkritumiem (piem., pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas) vai kukaiņu izcelsmes proteīniem. Šī iemesla dēļ ir ļoti svarīga jaunu metodoloģiju un analītisko rīku izstrāde, lai autentificētu proteīnu sastāvu un iegūtu datus, kas ir piemēroti turpmākajiem pārtikas un barības nekaitīguma riska novērtējumiem.

Šajā kontekstā uz masspektrometriju (MS) balstītas proteomikas metodes arvien vairāk tiek atzītas par daudzsološām un ļauj papildināt pašreizējās standarta metodes pārtikas un barības nekaitīguma analīzēm. Piemēram, MS metodes jau pašreiz tiek izmantotas, lai noteiktu aizliegto vielu klātbūtni dzīvnieku barībā, detektētu alergēnus, identificētu zivju sugas sarežģītos zivju miltu maisījumos un autentificētu alternatīvu olbaltumvielu izcelsmi. Šī EU-FORA projekta ietvaros tiks paplašināta zinātniskā institūta “BIOR” kapacitāte, kas ļautu pielietot uz masspektrometriju balstītu proteomikas rīkus barības un pārtikas nekaitīguma analīzēm un (ii) izstrādāta metode dzīvnieku izcelsmes proteīnu identificēšanai barībā.