Starptautiskās zinātniskās darbības vērtējumā “BIOR” ir viena no vadošajām Latvijas zinātniskajām institūcijām

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā novērtējumā atzinīgi novērtēts un ir stabils līderis savās zinātnes nozarēs kā vides ķīmija, veterinārmedicīna, pārtikas zinātne un sabiedrības veselības.

Pērn starptautiskie eksperti veica 37 Latvijas zinātnisko institūciju novērtējumu un ekspertu vērtējumā institūts “BIOR” ieguvis ļoti labu vērtējumu. Starptautiskie eksperti īpaši akcentēja institūta “BIOR” ieguldījumu zinātnes stiprināšanā un attīstībā, kā arī institūta atpazīstamību starptautiskā mērogā. Tāpat atzinīgi tika novērtētas kvalitatīvās zinātniskās publikācijas  starptautiskos izdevumos, kuras ieguvušas plašu pētnieku ievērību pasaules mērogā.  

Ekspertu sagatavotajā atzinumā ar atzīmi ļoti labi novērtēta institūta izaugsme un ieguldījums zinātnē. Institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš akcentē, ka institūta izaugsmes veiksmes faktors vienā iestādē aptver vairākas nozares kā veterinārmedicīna, sabiedrības veselība, pārtikas nekaitīguma un zivsaimniecība. “Pēdējos gados esam mērķtiecīgi strādājuši pie institūta attīstības stratēģijas un tās īstenošanas, radot izcilu pētniecības centru. Būtisks darbs ieguldīts pie infrastruktūras attīstības, lai piesaistītu jaunus pētniekus no Latvijas un ārvalstīm.  Piesaistot labākos zinātnes ekspertus un nodrošinot inovatīvas laboratorijas iekārtas un aprīkojumu pētniecības nolūkiem, esam spējuši sekmēt institūta izaugsmi un attīstību,” pauž A.Bērziņš

Starptautiskie eksperti Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā Latvijā veica zinātnisko institūciju novērtējumu. Darba vizīšu laikā un neklātienē neatkarīgie eksperti tikās ar pētniekiem, zinātnisko institūciju vadību un darbiniekiem, iepazinās ar infrastruktūru, aprīkojumu un zinātnisko kapacitāti.

Valsts zinātniskais institūts "BIOR" ir viens no vadošajiem pētniecības, laboratorisko izmeklējumu un zināšanu pārneses centriem Baltijā. Balstoties uz inovatīvām pētniecības metodēm, institūts rada praktiski pielietojamas zināšanas tādās jomās kā sabiedrības un vides veselība, pārtika, zivsaimniecība un veterinārmedicīna.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Dimante
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “Bior”
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr. 26111123