Smoltu migrācijas novērtēšanai Salacas upē ievietots murds

Otrdien, 16. aprīlī, Institūta “BIOR” Zivju Resursu Pētniecības Departamenta darbinieki sadarbībā ar zvejniekiem Salacā ievietoja lašu un taimiņu smoltu uzskaites murdu. Murds uzstādīts Salacgrīvā pie tilta pār Salacu un tur atradīsies līdz maija beigām, kad beigsies smoltu migrācija uz jūru. Tiks novērtēta dabisko lejupmigrējošo smoltu produkcija t.i. murdā tiks nozvejoti, uzskaitīti, iezīmēti lašu un taimiņu smolti un izlaisti atpakaļ upē. Iegūtā zinātniskā informācija ir viens posms, kas ļaus spriest par lašu un taimiņu smoltu stāvokli Salacā, izdzīvotības sekmēm un ļaus prognozēt pieaugušo lašu krājumu.

f

f

f

f

f