logo

Šī gada aprīlī noslēdzās pirmais posms Institūta “BIOR” īstenotajā projektā Nr.1.1.1.1/16/A/258 “Inovatīvu instrumentāli analītisko metožu izstrāde un pielietojums kombinētai plaša spektra ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei, atbalstot prioritārās Bioekonomikas nozares”. 
Šajā projekta posmā Institūta “BIOR” zinātnieki uzsāka aktivitāti, kas paredz vairāku instrumentālo metožu izstādi ķīmisko piesārņotāju noteikšanai biotas paraugos un pārtikas produktos. Pētnieciskais darbs pie metožu izstrādes notiek attiecībā uz tādiem mūsdienās aktuāliem piesārņotājiem kā policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, mikotoksīni, apkārtējās vides piesārņotāji (dehlorāni un bromētie liesmas slāpētāji) un kokcidiostati.
Metožu izstrādē Institūts “BIOR” izmanto jaunākās tehnoloģijas un iekārtas instrumentālājā ķīmijā, kas būtiski ļaus palielināt izstrādāto metožu jutību, samazināt testēšanas laiku un darbietilpību, kā arī paplašināt analizējamo savienojumu skaitu.
Bioloģisko piesārņotāju metožu izstrāde ir uzsākta attiecībā uz pelējuma sēņu identifikāciju un DNS izdalīšanu. Pelējuma sēnes un to sintezētie toksīni ir būtisks pārtikas piesārņotājs un var radīt nopietnu apdraudējumu patērētāju veselībai, tādēļ pārtikas ražotājiem ir ļoti svarīgi ražošanas procesā veikt to ātru un efektīvu kontroli.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 449 617,00 (no kurām ERAF atbalsta apjoms (85%): EUR 382 174,44 un valsts budžeta līdzfinansējums (7,5%) EUR 33 721,28).
Projekta īstenošanas paredzētais ilgums ir trīsdesmit mēneši (laika periods: 01.03.2017. – 30.08. 2019).

Informācija sagatavota 01.06.2017.