Seminārs “Twin it to win it”

Seminārs “Twin it to win it - cooperation market for EU MS in the IPA world” norisinājās 21. maijā Bosnijas un Hercegovinas galvaspilsētā Sarajevā  un tajā piedalījās Eiropas Savienības (ES) kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis, kas izmanto ES pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA), EFSA eksperti un EFSA Nacionālie kontaktpunkti, arī Latvijas Nacionālā kontaktpunkta vadītāja Elīna Ciekure.

Semināra mērķis bija veicināt un veidot zinātniskās sadarbības starp ES dalībvalstīm un kandidātvalstīm, izmantojot pieejamos finanšu un sadarbības instrumentus. Tika sniegta praktiska informācija par COST aktivitātēm European Cooperation in Science & Technology (COST).

EFSA izpilddirektora Bernharda Urla komentārs par sadarbības semināru un tā nozīmi - “We see ourselves, EFSA, as a cooperation broker..... This workshop and similar initiatives that will follow are intended to enable knowledge transfer. I hope they will lead to the creation of new forms of cooperation among Member States and pre-accession countries”.

 

Preses relīze EFSA mājaslapā EFSA pushes cooperation forward through first Focal Point meeting in pre-accession country

l

l

l
Atziņa – veiksmīga un ilglaicīga sadarbība starp vienas valsts un dažādu valstu nacionālajām institūcijām, balstās uz tām pašām vērtībām kā labi pavadīts laiks ar draugiem. Ir jābūt skaidrai vīzijai, kas balstīta uz iesaistīto pušu nepieciešamībām un ir jāatrod sadarbībai piemēroti cilvēki.