l

l

Seminārs par kampilobaktēriju izplatību svaigā putnu gaļā un labas ražošanas prakses ieteikumiem

8. maijā Institūtā “BIOR” tikās pārtikas higiēnas un mikrobioloģijas jomas vadošie pētnieki, nozares, Zemkopības ministrijas un Pārtikas un veterinārā dienesta eksperti, lai diskutētu par aktuāliem jautājumiem saistībā ar Campylobacter spp. izplatību un tās ierobežošanas iespējām pārtikas ķēdē. Kampilobakterioze ir akūta zarnu infekcijas slimība, kura jau daudzus gadus pēc kārtas ir visbiežāk konstatētā pārtikas infekcija Eiropas Savienībā, kurai arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība arī Latvijā.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Institūta “BIOR” jaunākajiem pētījumiem par Campylobacter spp. izplatību, sniedzot arī rekomendācijas Campylobacter spp. samazināšanai pārtikas apritē, īpašu uzmanību pievēršot svaigas putnu gaļas ražošanai un pareizai tās sagatavošanai.

 

Semināra gaitā ražotāji atzina, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas, balstoties uz zinātnes atzinumiem, tāpat nepieciešams veidot un uzlabot komunikāciju ar patērētājiem, lai viņus informētu par Campylobacter izplatību un kontaminācijas riskiem, lai pasargātu sevi no inficēšanas ar kampilobaktērijām no kontaminētiem produktiem.

f