Latvijas Zinātņu akadēmija par vienu no 2023.gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē atzinusi darbu pie Notekūdeņu epidemioloģijas pētījumu jomas attīstības Covid-19 pandēmijas kontekstā. Sadarbojoties vairākām zinātniskajām institūcijām, Latvijā tapusi zinātniski pamatota nacionāla mēroga notekūdeņu monitoringa sistēma saslimstības izplatības novērošanai.

Monitoringu īsteno zinātnieku un ekspertu komanda no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta «BIOR», Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU).

Kā akcentēja BIOR Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Aivars Bērziņš, sadarbības panākuma atslēga ir dažādu zinātnes virzienu apvienošana: "Caur zināšanām sintezējās jaunas zināšanas un ir radīts priekšnosacījums jauniem risinājumiem! COVID-19 pandēmija ir tikai tāds starpposms, jau uzsākti plaši pētījumi par sabiedrības veselību."

lza

Ar šo zinātnisko pētījumu esam parādījuši to, ka slimību uzraudzībā un arī slimību kontroles pasākumos mums ir jaunas, kvalitatīvas metodes izmantojams, ar kurām mēs varam taupīt savus finanšu resursus, cilvēkresursus, lai netestētu milzīgu daudzumu indivīdu. Mēs varam izmantot notekūdeņus, kuru monitoringa rezultātus mēs varam attiecināt uz lielāku populācijas daļu, un mēs varam prognozēt, mēs varam plānot, mēs varam dot arī pienesumu ne tikai profesionāļiem, infektologiem, epidemiologiem, bet mēs dodam arī pienesumam sabiedrībai, savlaicīgi dodot signālus, ka mums ir jāievēro piesardzības pasākumi.

Lai precīzi noteiktu Covid-19 izplatību ar notekūdeņu palīdzību, pētniekiem bija jāizstrādā un jāaprobē sistemātiska un uzticama novērošanas metode.

Notekūdeņu paraugus ievāc 16 pašvaldībās, pielāgojot paraugu ņemšanas biežumu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī.

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš atzīst, ka aizvadītais gads pētniecībā bijis pārsteidzoši ražīgs – strauji attīstās tādas jomas kā digitalizācija, robotizācija, mākslīgais intelekts, bioloģisko procesu izzināšana un slimību apkarošana, viedā un zaļā enerģētika, kā arī pārtikas tehnoloģijas. Nemainīgi augstvērtīgs ir bijis arī humanitāro un sociālo zinātņu jomu pārstāvošo pētnieku pienesums.

Sasniegums zinātnē -uzticana notekūdeņu monitoringa sistēma (LTV, Panorāma)