Sākusies zivju mazuļu laišana Latvijas upēs un ezeros

Iestājoties labvēlīgākiem laika apstākļiem un paaugstinoties temperatūrai dabiskajās ūdenstilpēs, valsts zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētavas uzsākušas lašu un taimiņu mazuļu laišanu Latvijas upēs. Šogad plānots ielaist Latvijas upēs un ezeros ap 14 miljoniem dažādu zivju sugu mazuļus un kāpurus.

Liela daļa lašu un taimiņu mazuļi tiks laisti Daugavā pēc AS ”Latvenergo” pasūtījuma, tādējādi kompensējot zivju resursiem nodarīto kaitējumu no pašu darbības. Zivju mazuļus pa dienu ielaiž murdos, kurus nogremdē Daugavā aptuveni trīs metru dziļumā. Tas tiek darīts, lai atvestie mazuļi pierastu pie dziļuma. Savukārt, lai zivju mazuļus neapēstu kaijas, tos no murdiem brīvībā izlaiž tikai naktī, netālu no Ziemeļu mola bākas. Vienā atvešanas reizē tiek atvesti aptuveni 800kg lašu un taimiņu mazuļi ar vidējo svaru ap 30 grami.

Visi zivju audzētavās izaudzētie lašu un taimiņu mazuļi  ir  iezīmēti, tiem tiek nogriezta taukspura, tādējādi tos var atpazīt no dabīgi izaugušām zivīm.

Zivju mazuļu mākslīga audzēšana un ielaišana dabiskās ūdenstilpēs nepieciešama, lai nodrošinātu zivju resursu uzturēšanu zivsaimnieciski ekspluatējamā stāvoklī. Galvenais zivju atražošanas mērķis ir uzturēt un palielināt ūdenstilpēs zvejojamo vai makšķerējamo zivju skaitu.

Zivju resursu papildināšana Latvijā tiek īstenota kopš 1885. gada, kad Latvijā tika izveidots pirmais specializētais lašu kāpuru inkubators. Zinātniskajam institūtam “BIOR” ir piecas valstij piederošas zivju mazuļu audzētavas, kuras veic zivju resursu papildināšanu publiskajos ūdeņos.

Zivju audzētava “TOME” ir lielākā lašu smoltu audzētava Latvijā un Baltijas jūras reģionā, kas pilda valsts zivju resursu atražošanas programmu.

Institūta “BIOR” zivju audzētavas zivju resursu ilgtspējību publiski pieejamās ūdenstilpēs nodrošina, īstenojot valsts programmu „Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāns”.

Plašsaziņu līdzekļu ievērībai!

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem ir iespēja piedalīties lašu un taimiņu mazuļu laišanas Daugavā procesā otrdien, 11.maijā, plkst. 11.00 Mangaļsalā. Lai iebrauktu Mangaļsalas ostas teritorijā ar savu transportu, laicīgi jāpiesaka caurlaide. Ja vēlaties piedalīties, ievērojot visus drošības pasākumus, zivju laišanā Daugavā, aicinām pieteikties pa tālruni 26111123 līdz 10.maijam.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Dimante
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “Bior”
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr. 26111123