Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību” vienpadsmitā posma aktualitātes.

Vienpadsmitā pētniecības posmā 01.07.2020.-30.09.2021:

  • Uzsākta klātienes mobilitātes aktivitāte (pētniecības vizīte) uz Lapēnrantas Tehnisko Universitāti Somijā, profesora Tuomo Sainio  vadībā (https://scholar.google.com/citations?user=y_jVxy8AAAAJ&hl=th). Vizītes laikā paredzēts veikt pētījumus iepriekš veikto rezultātu papildināšanai – sorbcijas pētījumi kolonnas režīmā, izmantojot iepriekš raksturotos biosorbentus, piemēram, zirņu miziņas un griķu sēnalas. Kā arī paredzēts iepazīties ar viņu pieredzi darbā ar ICP-MS Agilent 7900x iekārtu ķīmijas inženieres Liisa Puro vadībā.
  • Notikusi piedalīšanās vasaras skolā Parma Summer School 2021 – Food Safety of Integrated Food Systems. Kā arī seminārā Novel Foods and Technologies.  
  • Sagatavošanā ir publikācija par pētījumos izmantoto biosorbentu raksturošanu, kas veikta iepriekšējos projekta posmos. Rakstā ietverta plaša informācija par dažādiem parametriem, piemēram, īpatnējo virsmas laukumu, hidraulisko vadītspēju, pesticīdu atliekvielu un smago metālu koncentrāciju, kā arī tādiem standarta parametriem kā pelnainība un pH.
  • Balstoties uz projekta laikā iegūto pieredzi un zināšanām, sagatavots projekta iesnieguma melnraksts kādiem no nākamajiem projektu uzsaukumiem par biosorbentu izmantošanu toksisko metālu saistīšanā no augļu sulām un citiem dzērieniem, piemēram, vīniem.
  • Sagatavots literatūras saraksts par biosorbentu izmantošanu toksisko metālu un citu piesārņotāju saistīšanā no augļu un dārzeņu sulām - shorturl.at/joMY6
  • Iesniegtas tēzes starptautiskajai konferencei EcoBalt 2021, kas norisināsies š.g. 21.-23. oktobrī Rīgā (dalība konferencē ir apstiprināta).

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133805,88 EUR, no kurām 85% (113734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Informācija sagatavota: 15.10.2021.

 

logo