logo

Projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 sestā posma aktualitātes

Sestajā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 posmā ir pabeigta jaunas analītiskās metodes izstrāde, lai analizētu 18 halogenētos liesmas slāpētājus, tostarp polibromētos difenilēterus, tā dēvētos "jaunos" bromētos liesmas slāpētājus (BFR) un ar dehlorānu saistītos savienojumus pārtikas produktos ar augstu tauku saturu. Piesārņotāju identificēšanai un kvantitatīvai noteikšanai tika izmantota gāzu hromatogrāfija, kas savienota ar Furjē transformācijas jonu ciklotronu rezonanses masas spektrometriju. Metode ir piemērota, lai pārbaudītu nezināmus piesārņotājus.

Šajā projekta posmā tika pabeigta arī analītiskās metodes izstrāde 164 farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku un metabolītu noteikšanai, kas pieder pie tādām terapeitiskām grupām kā antibiotikas, pretiekaisuma un pretparazītu līdzekļi, kortikosteroīdi un līdzekļi, kas iedarbojas uz nervu un reproduktīvo sistēmu, vielas ar hormonālu un tireostatisku iedarbību, kā arī beta agonisti. Lai novērtētu izstrādātās metodes piemērotību, tika analizēti 40 liellopu gaļas paraugi no dažādām saimniecībām. Dzīvnieku pārbaude pirms nokaušanas parādīja skaidri saskatāmas injekcijas vietas bez reģistrācijas par konkrētā dzīvnieka ārstēšanu, un analizētie paraugi parādīja pozitīvus rezultātus skrīninga testā attiecībā uz inhibitoru vielām.

Bioloģisko piesārņotāju metožu izstrādē pētnieki sestajā projekta posmā turpināja pētījumu tēmu – pārtikas produktos sastopamo Listeria monocytogenes molekulāro raksturošanu, izmantojot MiSeq platformu. Tika ieviesta arī pulsējošā lauka gēla elektroforēzes (PFGE) metode L. monocytogenes tipēšanai.

Pētījuma ietvaros, pielietojot aktivitātes Nr.3. ietvaros izstrādātās metodes, atskaites periodā Institūts “BIOR” veica pētījumus par L. monocytogenes saistībā par Eiropas Savienībā notiekošiem pārtikas uzliesmojumiem.

Lai nodrošinātu projektā iegūto zināšnu pārnesi, ir sagatavoti un iesniegti žurnālos divi zinātniskie raksti, savukārt trīs, iepriekš iesniegtās, publikācijas  tiek vērtētas. Žurnālā Journal of Separation Science, kas ir iekļauts Web of Science un Scopus datubāzē, publicēts raksts “Simultaneous screening and quantification of aminoglycoside antibiotics in honey using mixed-mode liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectroscopy with heated electrospray ionization”.

 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 448 530,90 (no kurām  ERAF atbalsta apjoms (85%): EUR 381 251,26 un valsts budžeta līdzfinansējums (7,5%) EUR 33 639,82).

Projekta īstenošanas paredzētais ilgums ir trīsdesmit mēneši (laika periods: 01.03.2017. – 30.08. 2019).

 

Informācija sagatavota 28.09.2018.