Valsts zinātniskā institūta “BIOR” vadošie pētnieki pirmo reizi zinātnes vēsturē izpētīja noturīgo organisko piesārņotāju sastopamību Baltijas jūras reģiona apkārtējās vides objektos un pārtikas produktos. Šo nozīmīgo pētījumu veica Dr.chem. Dzintars Začs, Dr.chem. Ingus Pērkons, Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Arturs Vīksna, Elīna Pasečnaja un Eļnora Abdulajeva.

Pirmo reizi izpētīta vairāku grupu halogenēto noturīgo organisko piesārņotāju (NOP) sastopamība Baltijas jūras reģiona apkārtējās vides objektos un pārtikas produktos. Tika izstrādātas vairākas inovatīvas jutīgas un selektīvas analītiskās metodes un stratēģijas NOP analīzei kompleksās matricās. Tāpat izveidotas vairākas datu kopas par apkārtējās vides objektu un pārtikas produktu piesārņojumu ar dažādām NOP grupām.

Noturīgie organiskie piesārņotāji ir organiskas vielas, kas ilgstoši saglabājas vidē, uzkrājas dzīvos organismos un rada risku mūsu veselībai un videi. Šāda tipa piesārņojumu nevar nedz ieraudzīt, nedz sagaršot. Vienīgais veids kā noteikt, ka vai kaut kas ir piesārņots ar NOP, ir veikt sarežģītas ķīmiskas analīzes, kas bieži vien prasa vairākas dienas, lai nonāktu līdz rezultātam.

Šajā pētījumā tika izstrādātas vairākas metodes, kas būtiski paaugstina līdzšinējās NOP noteikšanas iespējas, ļaujot vienlaicīgi analizēt plašāku skaitu NOP ar augstāku jutību. Izstrādātās metodes tika pielietotas, lai raksturotu dažādu veidu NOP klātbūtni pārtikā un apkārtējā vidē. Šādiem datiem ir augsta pievienotā vērtība, jo tā ļauj ne tikai labāk saprast NOP radītā piesārņojuma dinamiku Baltijas jūras reģionā, bet arī sniedz ieskatu potenciālajos ekspozīcijas līmeņos, kas ļauj pētniekiem saprast, kuri piesārņotāji radā lielākos riskus patērētājam.

Pētījumu rezultāti apkopoti 12 augstas kvalitātes publikācijās, kas iekļautas starptautiski atpazīstamos zinātniskos žurnālos un vadošās datubāzēs.

Institūta “BIOR” pētnieku ieguldījumu zinātnē atzinīgi novērtētēja Latvijas Zinātņu akadēmija, pasniedzot balvu  Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2021. gadā.

Lepojamies ar kolēģu paveikto un ieguldījumu zinātnē!