LVAF

Valsts zinātniskais institūts “BIOR” turpina darbu pie zivju migrācijas šķēršļu ietekmes samazināšanas, izstrādājot datubāzi ar risinājumiem zivju migrācijas iespēju uzlabošanai Latvijas upēs.

“BIOR” pētnieki, īstenojot Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu sadarbības projektu “Zivju migrācijas nodrošināšanas pasākumu plānošanai nepieciešamas datubāzes izveidošana”, plāno datu bāzē iekļaut informāciju par 60 nozīmīgākajiem zivju migrācijas šķēršļiem un tajos iespējamiem risinājumiem zivju migrācijas nodrošināšanai.

Datubāzē tiks apkopota informācija gan par katrā šķērslī iespējamiem risinājumiem zivju migrācijas nodrošināšanai, gan par sagaidāmajiem ieguvumiem un risinājumu provizoriskajām izmaksām.

Datubāzes izveidošanai paredzēta par katru no šķēršļiem pieejamās informācijas apkopošana un šķēršļu apsekošana dabā. Izveidotā datubāze atvieglos zivju migrācijas nodrošināšanas pasākumu plānošanu un īstenošanu, tādējādi  veicinot šādu pasākumu skaita un efektivitātes palielināšanos.

Datubāzes izveidei tiks izmantots iepriekš izstrādāts Latvijas upju pētījums “Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā”. 

Latvijas vides aizsardzības fonda projekta vides politikas veidošanai un īstenošanai “Zivju migrācijas nodrošināšanas pasākumu plānošanai nepieciešamas datubāzes izveidošana” (Reģ. Nr. 1-08/61/2022) kopējais finansējums ir 41 329 eiro un tas tiks īstenots līdz 2023. gada 30. septembrim.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” ir viens no lielākajiem zinātniskajiem Institūtiem Latvijā. Tā Zivju resursu pētniecības departaments veic zivju krājuma novērtēšanu Latvijā un ir iesaistījies vairākos Latvijas un starptautiskajos upju zivju faunas izpētes un aizsardzības projektos.