Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) stipendiju programmas EU-FORA ietvaros ir izveidota aptauja par patērētāju zināšanām un riska izpratni saistībā ar ļoti aktuālu tēmu – antimikrobiālās rezistences attīstību.

Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks interpretēti gan nacionālā, gan internacionālā līmenī, un iegūtie rezultāti būs publiski pieejami.

Visi interesenti tiek aicināti aizpildīt anketu, kas pieejama zemāk esošajā saitē.

Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 15 minūtes, tā ir angļu valodā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 30. aprīlim.

Liels paldies par atsaucību un dalību aptaujā!


SURVEY

Consumers’ awareness and risk perception of antimicrobial resistance