Novatoriskas metodes un alternatīvas pētījumiem bez dzīvniekiem

Inovatīvo metožu un alternatīvu atbalstam un pielietošanai fundamentālos pētījumos un testēšanā tiešsaistē tiek sniegtas plaša spektra norādes un dažādi apmācības resursi. Tiek piedāvātas novatoriskas metodes, lai pilnībā aizstātu jebkādu dzīvnieku modeļu izmantošanu, kā arī dzīvnieku izcelsmes produktu aizstāšana testos vai procedūrās (piem. no dzīvniekiem iegūtas antivielas imūnanalīzei).

Īstenojot alternatīvas dzīvnieku aizstāšanai, tiek piedāvātas šādas metodes:

  • Datu glabāšana un koplietošana
  • Fizikālā / ķīmiskā modelēšana + prognozes
  • Matemātiskie un datormodeļi, informātika
  • "Zemākie" organismi (piemēram, raugi)
  • Šūnu kultūras - cilvēku ex vivo metodes
  • Pētījumi ar cilvēkiem - brīvprātīgajiem ( (no: Balls M. (1994). Laboratory Animals, 28: 193-211)

Pārskats par iespējamām alternatīvām izmēģinājumos ar dzīvniekiem  ir pieejams šeit. (Leist, et al., 2012)

Alternatīvu izpētes ekspertīzes

Starptautiskajā alternatīvu sadarbības tīklā ir pieejama iepriekš minēto alternatīvo metožu un stratēģiju izpētes ekspertīze:

Resursi alternatīvo pētījumu atbalstam

ALTWEB the Center for Alternatives to Animal Testing (John Hopkins, United States)

ALTBIB the National Library of Medicine (United States)

ALTEX  https://www.altex.org/index.php/altex  International journal of "Alternatives to Animal Experimentation"

ARRIVE - Guidelines and checklist for the reporting of research using animals in publications;

ATLA Alternatives to Laboratory Animals, United Kingdom

NC3Rs saite  "Our Resources"

PREPAREGuidelines and checklist for planning animal research and testing

Noderīgas publikācijas

Šīs publikācijas veicina diskusiju par to, vai dzīvnieku,  kā pētījumu modeļu izmantošana biomedicīnas jomā ir pamatota un noderīga