Institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departaments informē, ka 30. septembrī, Zemkopības ministrijas telpās (Republikas Laukumā 2) notiks Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „ Pārrobežu upes nēģu krājuma novērtējums un pārvaldība Lietuvā un Latvijā” LAMPREY LLI-310 noslēguma seminārs.

Semināra ietvaros dalībnieki tiks iepazīstināti ar:

  • jaunāko nēģa krājuma monitoringa metodēs un nēģu ģenētikas pētījumos;
  • makrozoobentosu, kā indikatororganismiem;
  • nēģu populācijas uzlabošanas pasākumiem un nēģu krājuma sociāli ekonomisko novērtējumu,
  • ar stratēģiju turpmākai nēģa resursu apsaimniekošanai.

Semināra programma

 

l

 

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējais projekta finansējums: 353 400 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 300 390 EUR. Projekta ilgums ir 2 gadi (01.04.2018. – 31.09.2020.). Informācija par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam oficiālā mājaslapā www.latlit.eu. Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu. 

Publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild projekta īstenotāji, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

 

Vieta
Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, 314. telpa
Datums
30.09.2020 | 10:40