Notiks Eiropas Apvienotā projekta “Viena Veselība” Zinātniskās vadības komitejas sanāksme

log

28.septembrī valsts zinātniskajā institūtā “BIOR” 28. septembrī tiks organizēta Eiropas Apvienotā projekta “Viena Veselība” (EJP One Health) Zinātniskās vadības komitejas (SSB) sanāksme.

Sanāksmē piedalīsies vadošo Eiropas Institūtu direktori, zinātnisko projektu vadītāji, kā arī dalībnieki no programmas menedžmenta grupas un komunikācijas un atbalsta grupas. Kopumā sanāksmē piedalīsies 40 dalībnieki no 37 institūtiem un 21 Eiropas valsts.

Sanāksmes laikā tiks veikts atskats uz Apvienoto Zinātnisko (JRP) un Integratīvo (JIP) projektu progresu, projekta zinātnisko rezultātu izplatīšanu, kā arī tiks pārrunāta projekta ilgtspēja.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, kas  vadošais pētniecības, laboratorisko izmeklējumu un zināšanu pārneses centrs Baltijā, ir viens no Eiropas Apvienotā projekta “Viena Veselība” dalībniekiem.