logo

Noslēdzies EJZF projekts Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām”.

Līdz ar 2017. gada beigām ir noslēdzies EJZF projekts Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām”, kas aizsākās 2017. gada 18. jūlijā.

Projekta laikā tika sniegtas četras individuālās konsultācijas un divas kolektīvās konsultācijas jeb teorētiskās apmācības, aptverot tādas tēmas kā ietekmes uz vidi novērtējums, akvakultūras dzīvnieku audzēšanas metodes, tirdzniecības un darījumdarbības stratēģijas un akvakultūras saimniecību attīstības projektu izvērtēšana. Viens no kolektīvo konsultāciju pasākumiem bija 4 dienu (32 stundu) teorētiskās apmācības “Akvakultūras apmācība vidēja līmeņa speciālistiem” un otrs seminārs “Akvakultūras Ietekme uz vidi un karpu audzēšana (Karpu pavairošana, mazuļu audzēšana, preču zivju audzēšana, barošana, u.c.)”.

Kopumā projekta ietvaros konsultēti 32 cilvēki no 14 akvakultūras saimniecībām un papildus semināru apmeklēja 16 interesenti. Savu dalību apmācībām varēja pieteikt jebkura Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta akvakultūras dzīvnieku audzētava, kura piesaka konsultācijām īpašnieku, dalībnieku vai citu akvakultūras saimniecības norīkotu personu. Pieteikties bija iespējams Zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētavas Tome Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā vai sazvanoties vai sūtot e-pastu projekta koordinatorei.

Kā eksperti tika pieaicināti gan BIOR speciālisti, gan speciālisti no Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts vides dienesta, LVM SILAVA, kā arī ārzemju eksperti no Lietuvas un Somijas.

Ļoti labas atsauksmes saņēmām no teorētisko apmācību dalībniekiem, kas izteica vēlmi teoriju papildināt ar praksi Somijā pie apmācību ekspertiem, kā arī seminārus atzinīgi novērtēja dīķsaimniecību pārstāvji, praktiķi.

Sakām lielu paldies visiem, kas iesaistījās projektā!

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 149 718.32 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 100% apmērā.

Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
 

Publikācija sagatavota 05.01.2018.