LIFE REEF projekta atklāšanas seminārs

"Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" (turpmāk – “LIFE REEF projekts”) ietvaros Baltijas jūras akvatorijā plānots kartēt un izpētīt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā 4116 kvadrātkilometru platībā.

Izpēte nepieciešama, lai sagatavotu kritērijus jūras biotopu novērtēšanai un uzlabotu monitoringa metodiku jūras aizsargājamo biotopu un sugu novērtēšanai. Tikai iepazīstot dabas bagātības un veicot zinātnisko izpēti var sekmēt šo biotopu un to apdzīvojošo sugu ilgtspējīgu pastāvēšanu un apsaimniekošanu.

Lai plašāku publiku informētu par LIFE REEF projekta mērķiem, uzdevumiem un paredzamajiem rezultātiem, šī gada 24. martā plkst. 10:00 notiks projekta atklāšanas seminārs tiešsaistē, MS Teams platformā.

Programma

Vieta
MS Teams platforma
Datums
24.03.2021 | 10:00