Liellopu liemeņu klasificētāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi

Informējam, ka š.g. oktobrī tiek organizēti  trīs dienu liellopu liemeņu klasificētāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Plānotais apmācību laiks: 12.-14.oktobris, sākums plkst. 10.00.

Atbilstoši MK  2018. gada 10. jūnija noteikumu Nr. 416 Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi 44. punktam, lai uzturētu sertifikātu, liellopu liemeņu klasificētājs reizi divos gados apmeklē zinātniskā institūta "BIOR" organizētos kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.

Apmācību vieta SIA "Cēsu gaļas kombināts". Maksa par mācībām saskaņā ar Institūta "BIOR" cenrādi.

Ja apmācības Jums ir aktuālas, lūdzam savlaicīgi informēt par dalību tajās, zvanot pa tālruni 67620668 vai 29530505.