Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnes projektu pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības jomā atskats

Šā gada 2023. gada 20. decembrī  ZOOM platformā pētnieki informēja par lauksaimniecībā izmantojamajiem zinātniskajiem pētījumiem pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības jomā.

Sanāksmi rīkoja Zemkopības ministrija sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”. Nozares pārstāvjus pētnieki iepazīstinās ar sekojošiem projektiem un rezultātiem:

Bioloģiskās sēklas pielietošanas nodrošināšanai un izmantošanas paaugstināšanai nepieciešamo pasākumu izstrāde

Agroresursu un ekonomikas institūts

Ilze Skrabule

Dioksīnu un polihlordifenilu piesārņojuma līmeņa noteikšana Latvijas dzīvnieku izcelsmes produktos

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Vadims Bartkevičs

Ģenētiski modificētu augu neapzinātas izplatīšanas vidē monitorings un Latvijā pieejamo vides monitoringa programmu izvērtējums saistībā ar ĢMO vispārīgo uzraudzību

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” 

Lelde Grantiņa-Ieviņa

Latvijas izcelsmes medus autentiskuma, kvalitātes un nekaitīguma novērtējums

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”  

Iveta Pugajeva

Latvijas iedzīvotāju pārtikas patēriņa datu iegūšana riska izvērtējumu veikšanai un kopējās diētas (Total diet study) pētījumu pieejas izmēģinājum¬pētījums (pilotēšana)

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” 

Inese Siksna

Medijiem un nozaru pārstāvjiem!

Sanāksmes ierakstu Jūs varat noskatīties: https://youtu.be/pEEX1kyBrQk

Vieta
ZOOM platforma
Datums
20.12.2023 | 10:00