l

Latvijas EFSA Fokālais punkts piedalās konferencē Skopjē

EFSA Fokālā punkta Latvijā vadītāja Elīna Ciekure šī gada 6. septembrī piedalījās Ziemeļmaķedonijas Pārtikas un veterinārā aģentūras (FVA) organizētajā Nacionālajā konferencē par riska novērtēšanas iespējām, izaicinājumiem un procesu (NATIONAL CONFERENCE ON THE OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN RISK ASSESSMENT PROCESS), kas norisinājās Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē.

Konferences ietvaros tika prezentēts EFSA darbs, EFSA sadarbībā ar nacionālajām iestādēm un Fokālo punktu pieredze EFSA uzticēto pienākumu izpildē. E. Ciekure prezentēja informāciju par FP pieredzi sadarbībā ar nacionālajām zinātniskajām iestādēm.

Informācija par konferenci FVA mājaslapā Национална конференција за подигнување на свеста за работата на ЕФСА

Konferences dienas kārtība NATIONAL CONFERENCE ON THE OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN RISK ASSESSMENT PROCESS

l

l

l