Izmaiņas Institūta "BIOR" pakalpojumu izmaksās

Institūts “BIOR” ir starptautiski konkurētspējīgs valsts nozīmes pētniecības centrs, kas izstrādā inovatīvas pētniecības metodes, rada jaunas praktiski pielietojamas zināšanas sabiedrības un vides veselības, pārtikas, zivsaimniecības un veterinārmedicīnas zinātņu jomā. Mūsu misija ir rūpēties par sabiedrības un dzīvnieku veselību, pārtikas un vides kvalitāti, zivju un citu ūdens bioloģisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošinot starptautiskiem standartiem atbilstošu pētniecisko darbību, veicot kvalitatīvu zinātnisko ekspertīzi un laboratoriskos izmeklējumus, sniedzot pakalpojumus starptautiskā mērogā.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka, lai spētu nodrošināt augsto pakalpojumu kvalitāti, ar šī gada 1. jūliju tiks veiktas atsevišķas izmaiņas Institūta “BIOR” pārtikas, ūdens un vides izmeklējumu cenrādī. Savukārt, no 1.septembra izmaiņas cenrādī skars Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas, pārtikas, ūdens un vides izmeklējumus.

 Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi vai ir neskaidrības saistībā ar iepriekš minētajām izmaiņām, droši rakstiet uz e-pastu sales@bior.lv.

Pateicamies par sapratni un ceram uz turpmāku veiksmīgu sadarbību.