Š. g. 14. septembrī uzsākās 4 dienu teorētiskās apmācības “Akvakultūras apmācība vidēja līmeņa speciālistiem”, kas norisinās EJZF projekta Nr. 17-00-F02205-000001 ietvaros. Apmācības pulcē 9 akvakultūras saimniecību pārstāvjus, kuri vēlas iegūt padziļinātas zināšanas par lašveidīgo zivju audzēšanu RAS sistēmās un zivju produkcijas sagatavošanas procesiem realizācijai.

Apmācības vada "Clewer Aquaculture OY" speciālisti no Somijas.