Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR» sadarbībā ar RTU Dizaina fabriku plāno īstenot atbalsta aktivitātes inovāciju kopienas «EIT Food» programmā

«EIT Food» ir viena no Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta Inovāciju kopienām, kas ierindo Eiropu pārtikas inovācijas un ražošanas globālās revolūcijas centrā. «EIT Food» aktivitātes vērstas uz atbalstu jaunu ideju komercializācijai, nodrošinot apmācības, mentoringu, koučingu, agrīnu inkubāciju, akcelerāciju, palīdzību prototipēšanā. Būtiska ir arī industrijas, jaunuzņēmumu un zinātnieku sadarbības stiprināšana, tīkla veidošana. «EIT Food Hub Latvia» aktivitātes organizē RTU Dizaina fabrika (RTU Design Factory) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Pārtikas un veterināro dienestu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu «BIOR».

l l