Institūts “BIOR” ir uzsācis lašu un taimiņu smoltu ielaišanu dabiskajās ūdenstilpēs

Zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētava “Tome” un tās filiāles ir uzsākušas lašu un taimiņu smoltu ielaišanu Daugavā, Ventā un Gaujā. Tas notiek „Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna 2017.-2020. gadam” ietvaros, lai plānveidīgi papildinātu zivju krājumus Latvijas ūdeņos.

Šī gada pavasarī zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas kopumā plāno ielaist 1 084 360 gab. laša un taimiņa mazuļus (smoltus).

 

Zivju audzētava “Tome” Daugavas grīvā ielaidīs:

460 500 gab. viengadīgus laša mazuļus ar vidējo svaru 31,8 g.

213 900 gab. viengadīgus taimiņa mazuļus ar vidējo svaru 19,7 g.

18 800 gab. divgadīgus taimiņa mazuļus ar vidējo svaru 95,8 g.

 

Zivju audzētava “Dole” Daugavas lejtecē un Lielajā Juglā ielaidīs:

35 470 gab. viengadīgus laša mazuļus ar vidējo svaru 29,6 g.

10 190 gab. viengadīgus taimiņa mazuļus ar vidējo svaru 18,1 g.

 

Zivju audzētava “Kārļi” ar nodaļu “Brasla” Gaujā ielaidīs:

145 700 gab. viengadīgus laša mazuļus ar vidējo svaru 18,4 g.

59 400 gab. viengadīgus taimiņa mazuļus ar vietējo svaru 15,4 g.

10 200 gab. divgadīgus taimiņa mazuļus ar vidējo svaru 69,5 g.

 

Zivju audzētava “Pelči” Ventā ielaidīs:

42 100 gab. viengadīgus taimiņa mazuļus ar vidējo svaru 25,7 g.

88 100 gab, viengadīgus laša mazuļus ar vidējo svaru 28,1 g.

 

Visi ielaižamie mazuļi ir iezīmēti ar nogrieztu taukspuru.

Aicinām makšķerniekus nepaturēt savos lomos uz jūru migrējošos lašu un taimiņu mazuļus, kā arī atgādinām, ka Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 800 nosaka, ka sods par lomā paturētu neatbilstoša garuma lasi un taimiņu ir 143 EUR.

p

p

l