Institūta BIOR zivju dīķos tiek realizēts akvakultūras inovāciju projekta otrais etaps

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” un tās filiāles „Dole” zivju mazuļu audzēšanas dīķos turpinās akvakultūras inovāciju projekta otrais realizācijas posms. Šajā Rīgas Tehniskās universitātes akvakultūras inovācijas projekta “Hibrīdās intelektuālās akustiski-optiskās sistēmas izstrāde nemedījamu un migrējošu putnu sugu nodarīto postījumu samazināšanai Latvijas akvakultūras nozarē” etapā tiek veikta izveidotās iekārtas prototipa testēšana. Šīs iekārtas mērķis ir atbaidīt putnus, tādējādi samazinot nemedījamu un migrējošo zivēdājputnu sugu nodarīto būtisko kaitējumu akvakultūras saimniecībām.

RTU speciālisti izgatavoja divus ierīces prototipus, un tie tika uzstādīti divu ZI BIOR zivju audzētavu dīķos. Izmēģinājumi un prototipu efektivitātes novērojumi tika veikti dažādos apstākļos un dažādos zivju audzēšanas procesos. Pēc pirmajiem iegūtajiem datiem un to analīzes, tālākajā projekta realizācijas gaitā tiek plānots veikt prototipā izmantoto optisko ierīču izstarotās gaismas viļņa garumu maiņu un tā tehniskās darbības efektivitātes uzlabošanu. Kā arī turpmākajā zivju audzēšanas sezonas laikā tiks veikta zivēdājputnu atbaidīšanas prototipa testēšana projekta partnera, biedrības “Latvijas zivju audzētāju asociācijas”, biedru zivju audzēšanas dīķos.

l

l

l

l