Institūtā "BIOR" viesojas Uzbekistānas vēstnieks K. Sultanovs

29. novembrī Institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš tikās ar jauno Uzbekistānas vēstnieku Latvijā Kadambaju Sultanovu (Kadambay Sultanov). Vizītes laikā tika pārrunāta līdzšinējā Institūta sadarbība ar Uzbekistānas institūcijām pārtikas drošuma jomā.

Pēdējo gadu laikā institūtā “BIOR” ir notikušas vairākas Uzbekistānas ekspertu vizītes un apmācības, kā arī Institūta “BIOR” ekspertu vizītes Uzbekistānā aģentūrā Uzstandart, kas ir vadošā pārtikas testēšanas laboratorija valstī. Vizītes laikā vēstnieks K.Sultanovs iepazinās ar Institūta “BIOR” vadošajiem speciālistiem un laboratoriju darbu.

l