Institūtā “BIOR” viesojas Uzbekistānas aģentūras “Узстандарт” ģenerāldirektors D.Satarovs

Sadarbības memoranda, kas parakstīts starp Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Uzbekistānas standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas aģentūru “Узстандарт”, ietvaros 7. un 8. maijā Institūtā “BIOR” viesojās Aģentūras ģenerāldirektors D.Satarovs.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar Institūta “BIOR” darbību, tā laboratorijām, īpašu uzmanību pievēršot laboratoriju informācijas vadības sistēmai un paraugu loģistikai ar mērķi apgūt un pārņemt labas pārvaldības praksi laboratoriskās kontroles jomā Uzbekistānā un izveidotu mūsdienīgu laboratorijas infrastruktūru. Pēdējo gadu laikā Institūtā “BIOR” ir apmācīti 14 “Узстандарт” laboratoriju vadītāji un eksperti, kuri šobrīd turpina darbu pie jaunu laboratorisko metožu ieviešanas un laboratoriskās infrastruktūras pilnveidošanas Uzbekistānā.

 

l