Semināru, kas notika 10. oktobrī, rīkoja Zemkopības ministrija sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”, Pārtikas veterināro dienestu un Latvijas Valsts Augļkopības institūtu, kas piedalījās kopprojektā: “Augļu un dārzeņu konservu ražošana. Konservēšanas alternatīvās metodes”. Projekta īstenotāji semināra laikā informēja augļu un dārzeņu konservu ražotājus par jaunajām vadlīnijām, projekta gaitu un pētījumu rezultātiem.  

Zinātniskā institūta “BIOR” direktora vietniece laboratoriju jautājumos Olga Valciņa pastāstīja, ka projekta ietvaros kopumā tika apmeklēti un aptaujāti vairāk nekā 240 augļu un dārzeņu konservu ražotāji, kā arī tika veiktas konservu paraugu mikrobioloģiskās un ķīmiskās analīzes, lai noteiktu iespējamo piesārņojumu. Analīžu rezultāti liecina, ka kopumā augļu un dārzeņu konservos netika atrastas dzīvībai bīstamas koncentrācijas vielas, taču atsevišķos gadījumos ražotāji balansē uz riska robežas, tāpēc, ražojot augļu un dārzeņu konservus arī nelielos daudzumos, ja tā tiek izplatīta patērētājiem, noteikti būtu jāievēro vadlīnijās iestrādātās prasības. To apstiprināja arī zinātniskā institūta “BIOR” ekspertes Žanetes Grīnvaldes pētījums, kas tika prezentēts seminārā. Augļu un ogu pārstrādes produktiem, kas ražoti mājas apstākļos, veiktajās analīzēs tikai 7 paraugos konstatēts cilvēku veselībai bīstamais mikotoksīns – patulīns, kas liecina par nelielu patulīna izplatību mājās ražotajos konservos. Neskatoties uz nelielo piesārņojumu, ir noteikti jāveic piesardzības pasākumi, lai novērstu tālāku šī toksīna veidošanos.

Augļkopības institūta pārstāve Dalija Segliņa izklāstīja augļu un dārzeņu konservēšanas tehnoloģiskās nianses, kuras dažādu iemeslu dēļ neievērojot, ražotājs riskē ar savas produkcijas stabilo kvalitāti, kā arī var apdraudēt patērētāju veselību. Turklāt, kā uzsvēra Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis Māris Eiklons, ja ražotājs savu produkciju vēlas izplatīt ne tikai Latvijas tirgū, bet arī eksportēt, tad jo īpaši jārūpējas par saražotās produkcijas drošību, pretējā gadījumā viņš pakļauj riskam ne tikai savu uzņēmumu, cilvēkus, bet arī savu valsti, jo informācija un sliktā slava izplatās ļoti ātri, kā rezultātā eksporta tirgi var būt ierobežoti arī citiem godprātīgiem uzņēmējiem.   

Izstrādāto vadlīniju mērķis ir sniegt palīdzību ražotājiem mikrobioloģiski nekaitīgu, kvalitatīvu un daudzveidīgu augu izcelsmes konservu ražošanā bez lieliem ieguldījumiem tehnoloģiju izstrādē un speciālu iekārtu iegādē. Vadlīniju ievērošana būs garantija, pirmkārt, pašam ražotājam, ka viņa saražotā produkcija ir droša.

 

Augļu un dārzeņu konservu mikrobioloģiskā kvalitāte un riski

Patulīna izplatība augļu sulās un konservos

Augļu un dārzeņu konservu ražošana. konservēšanas alternatīvās metodes

 

BIOR

BIOR