2017. gada 6. decembrī zinātniskā institūta “BIOR” doktorants Ingars Reinholds piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības potenciālajiem zinātniekiem – vidusskolēniem un studentiem – organizētajā diskusiju forumā “Ko nozīmē būt zinātniekam?”. Ingars sekcijā Alternatīvā pārtika sniedza ziņojumu “par Jaunu metožu izstrādi pārtikas kvalitātes kontrolei, regulēto un mazizpētīto  mikotoksīnu noteikšanai  pārtikā un  lauksaimniecības produktos, to mazināšanas pasākumus un stabilitātes pētījumus, kas tiks veikti pētījuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 „Masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietojums regulēto un mazizpētīto mikotoksīnu satura novērtējumam Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktos prioritārās bioekonomikas nozares attīstības atbalstīšanai un attīstīšanai” ietvaros.

Sanākušie klausītāji izrādīja interesi par pelējuma satura prevenciju un metodēm to kontrolei. Vienlaikus skolēni izrādīja interesi apmeklēt Institūta "BIOR" Zinātnieku nakts pasākumus. Pasākums ļāva iepazīstināt plašāku auditoriju ar aktuālu problēmu pārtikas drošības un kvalitātes jomā – mikotoksīniem, kā arī veicināt jauniešos interesi par studijām un pētniecību ķīmijas zinātņu jomā.  Vienlaikus pēcdoktorantam izdevās nostiprināt kontaktus nākotnes pētniecības sadarbībai ar citiem jaunajiem zinātniekiem pārtikas izpētes jomā.
 

VIAA