Institūta “BIOR” darbinieki saņem Zemkopības ministrijas apbalvojumus

Latvijas Valsts svētku priekšvakarā Zemkopības ministrijā (ZM) notiks svinīgs pasākums, kurā zemkopības ministrs apbalvos nozares pārstāvjus – lauksaimniekus, zinātniekus, mācībspēkus, valsts pārvaldes darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē un zivsaimniecībā, pasniedzot Ministru kabineta Atzinības rakstu, ZM augstāko apbalvojumu – medaļu „Par centību”, ZM atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu. Atzinīgi ir novērtēts arī institūta “BIOR” darbinieku devums pētniecībā un laboratoriskās diagnostikas jomā.

Zemkopības ministrijas medaļu “Par centību” saņems institūta direktors Aivars Bērziņš.

Zemkopības ministrijas atzinības rakstu saņems:

Svetlana Cvetkova, Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas Molekulārās bioloģijas nodaļas vecākā eksperte.

Alla Cibrovska, Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas Mikrobioloģijas nodaļas vadītāja.

Janīna Zute, Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte Rēzeknē.

Janīna Daukšte, Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte Daugavpilī.

Zivju fonda Atzinības rakstu saņems Ivars Putnis, Zivju Resursu departamenta Jūras nodaļas vadītājs.

 

Sirsnīgi sveicam!

Vēlam veiksmi arī turpmāk!