Informācija klientiem

Institūta "BIOR" laboratorijas saistībā koronavīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskiem un valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lai maksimāli izvairītos no starppersonu kontaktiem, uzsāk:

 • BEZSKAIDRAS NAUDAS NORĒĶINUS, atsakoties no skaidras naudas aprites;
 • BEZKONTAKTA paraugu pieņemšanu:
  • Paraugu kopā ar pavaddokumentu novietot tam norādītā vietā – kastē, grozā, uz galda.
  • Lūdzam atbilstošu pavaddokumentu aizpildīt skaidri, salasāmi, OBLIGĀTI norādot:
  • Privātpersonām

   Juridiskām personām

   Vārds, uzvārds

   Personas kods

   Deklarētā dzīves vieta

   Tālruņa numurs

   E-pasts

   Nosaukums

   Juridiskā adrese, reģ. Nr.

   Tālruņa numurs

   E-pasts

   Pārstāvis

  • Par Institūta BIOR sniegto pakalpojumu Jums tiks nosūtīts rēķins uz norādīto epastu. Rēķins jāapmaksā vienas dienas laikā.

  • Nepieciešamības gadījumā ar Jums sazināsies BIOR eksperti.

  • Par trihinellu un klīnisko izmeklējumu veiktā maksājuma apliecinājumu sūtīt uz e-pastu vetmed@bior.lv

Par pareizu pavadrakstu aizpildīšanu aicinām konsultēties, sazinoties ar attiecīgo paraugu pieņemšanas vietu. Kontakttālruņi pieejami šeit.

Vēlams pavaddokumentu aizpildīt ārpus BIOR, veidlapas pieejamas šeit.

 

Aicinām:

Būt sociāli atbildīgiem un ievērot divu metru distanci vienam no otra, ar mērķi ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību;

Sekot jaunākajai informācijai iepriekš piezvanot uz konkrēto laboratoriju vai mājaslapā www.bior.lv  un https://www.facebook.com/InstitutsBIOR/;

Izturēties ar iecietību un sapratni!