Hroniskā novājēšanas slimība: noteikšanas metožu atjauninājumi un sastopamība

EFSA eksperti norāda, ka, izmantojot diagnosticējošās metodes, Norvēģijā 2016. un 2017. gadā hroniskā novājēšanas slimība atklāta ziemeļbriežiem, aļņiem un staltbriežiem. 

Līdz šim bija maz zināms par pieejamo metožu efektivitāti šīs slimības detektēšanai Eiropā, jo tā nekad iepriekš Eiropā nav tikusi atklāta, bet Norvēģijas pieredze rāda, ka metodes strādā. 

EFSA eksperti izvērtēja no 2006. līdz 2010. gadam veiktā pētījuma ierobežojumus un secināja, ka nav izslēgta iespēja, ka slimība Eiropā bija sastopama jau pirms pētījuma, lai arī neviens saslimšanas gadījums netika konstatēts. 

Igaunijā, Somijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā un Zviedrijā tiks uzsākts šīs slimības monitorings. Monitorings tiek uzsākts, balstoties uz EFSA 2017. gadā sniegtajām rekomendācijām. 

EFSA eksperti 2017. gada janvārī identificēja pasākumus slimības ienākšanas un izplatīšanās ierobežošanai Eiropas Savienībā.  Tika identificēti arī iespējami jauni riski sabiedrības veselībai. 

EFSA zinātniskais viedoklis par hronisko novājēšanas slimību Scientific opinion on chronic wasting disease (II)

Informācija EFSA mājaslapā Chronic Wasting Disease: EFSA update on detection methods and occurrence