29. septembrī delegācija no Honkongas kompetentajām iestādēm, kas bija ieradusies Latvijā, lai pārliecinātos par putnkopības uzņēmumu ražošanas un produkcijas nekaitīguma kontroli, viesojās arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR”. Honkongas eksperti iepazinās ar Institūta “BIOR” kā nacionālās references laboratorijas lomu putnu gripas uzraudzībā Latvijā un zoonotisko salmonellu cirkulācijas laboratoriskajā kontrolē broileru gaļas un olu ražošanas saimniecībās. Honkongas eksperti apmeklēja arī mikrobioloģijas, virusoloģijas un molekulārās bioloģijas laboratorijas, novērtēja to tehnisko kapacitāti un pārliecinājās par laboratoriju kvalitātes sistēmas funkcionēšanu. Sarunās ar Institūta ekspertiem Honkongas viesi izteica gandarījumu par Institūta “BIOR” speciālistu augsto profesionalitāti un labo tehnisko nodrošinājumu.  

visit