logo

EU-FORA stipendiju programma atver otro 12 mēnešu posmu

EU-FORA ir unikāla iespēja jaunajiem un vidējas karjeras zinātniekiem no Eiropas Savienības (ES) nacionālajām riska novērtēšanas iestādēm vai citām 36. panta organizācijām. Programma piedāvā motivētiem kandidātiem papildināt viņu zināšanas un iegūt praktisku pieredzi pārtikas drošības/nekaitīguma riska novērtēšanā. 

Programmas galvenais virziens ir ķīmiskā un mikrobioloģiskā riska novērtējums. Programma paredzēta profesionāļiem ar zināšanām tādās jomās kā molekulārā bioloģija, bioloģija, mikrobioloģija, veterinārija/cilvēku medicīna, agronomija/lauksaimniecības zinātne, bioķīmija, ķīmija, vides zinātne, pārtikas tehnoloģija vai toksikoloģija.

Kā tas strādā?

Stipendiāti 12 mēnešus, kuru laikā “mācīsies darot”, pavadīs kādā no ES dalībvalstu pārtikas nekaitīguma riska novērtēšanas institūcijām ārpus savas valsts. Stipendiāti būs pilnībā integrēti uzņemošo organizāciju darbā, iegūstot pieredzi kā tiešais darītājs un vairojot zināšanas par daudziem zinātniskajiem aspektiem saistībā ar pārtikas nekaitīguma riska novērtēšanu. Stipendiātiem būs iespēja piedalīties trīs nedēļu sagatavošanās kursos pirms darba uzsākšanas uzņemošajā iestādē, kā arī būs iespēja papildināt savas zināšanas trīs atsevišķos, speciāli izstrādātos kursu moduļos, kuri stipendiātiem būs jāapmeklē apmaiņas perioda ietvaros. Jaunais EU-FORA apmaiņas posms sāksies 2018. gada septembrī.

EFSA stipendiātu iniciatīva veicina ES zinātniskās kapacitātes un zināšanu sabiedrības veidošanos. Tā uzlabos sadarbību starp Eiropas pārtikas drošības iestādēm, kā arī to sadarbību ar EFSA, tādejādi veicinot pārtikas riska novērtēšanas prakses harmonizēšanu Eiropā. 

Kādas ir prasības, lai kļūtu par EFSA programmas jauno dalībnieku?

 • Pašlaik Jūs esat nodarbināts EFSA darbības jomā kompetentā organizācijā, kas iekļauta EFSA 36. panta organizāciju tīklā un pieteikuma iesniegšanas brīdī strādājat tur jau vismaz vienu gadu.
 • Jums ir universitātes līmeņa grāds jomā, kas attiecas uz pārtikas drošumu, piemēram, molekulārā bioloģija, bioloģija, mikrobioloģija, veterinārija/cilvēku medicīna, agronomija/lauksaimniecības zinātne, bioķīmija, ķīmija, vides zinātnes, pārtikas tehnoloģija vai toksikoloģija.
 • Jums nav vairāk kā 15 gadus ilga pilna darba pieredze pārtikas nekaitīguma jomā.
 • Jūs esat ES vai EBTA dalībvalsts pilsonis.
 • Laba angļu valoda ir obligāta (minimālais līmenis: B2 saskaņā AR CEFR).
 • Pārbaudiet savus atbilstības kritērijus Eligibility & Selection criteria.

 

Vai esat ieinteresēts kļūt par EU-FORA stipendiātu? Piesakieties šeit. Termiņš - 2018. gada 15. janvāris

 

Pieteikšanās procedūra

 • Pirms pieteikšanās saskaņojiet ar savu darba devēju, ka Jūsu organizācija atbalsta Jūsu dalību programmā;
 • Lejuplādējiet pieteikšanās formu EU-FORA_Application_Form:

o Aizpildiet pieteikšanās formā visus atbilstošos un nepieciešamos lodziņus;

o Sagatavojiet motivācijas vēstuli, kurā Jūs aprakstāt, kādēļ vēlaties pieteikties programmai;

o Sagatavojiet CV atbilstoši EUROPASS formai EUROPASS formai;

o Nosūtiet e-pastu ar pievienotiem visiem sagatavotajiem dokumentiem uz e-pasta adresi EU-FORA@efsa.europa.eu.

 

Kāds ieguvums ir uzņemošajai organizācijai?

Jums būs iespēja iegūt atbalstu no jauna motivēta pārtikas drošības jomā zinoša zinātnieka no citas dalībvalsts. Šis cilvēks būs papildu darbaspēks ar jaunu viedokli, uzskatiem un zināšanām. Jums būs iespēja ieskatīties riska novērtēšanas procesā citās valstīs. 

Tiks izveidots uzņēmējorganizāciju forums, kurā tās varēs apmainīties ar pieredzi un labās prakses piemēriem.

Prakses noslēgumā EFSA Žurnālā tiks publicēts stipendiāta izstrādāts zinātniskais ziņojums par tā darbu uzņēmējorganizācijā. 

 

Prasības uzņemošajām iestādēm

 • Organizācijai ir spēcīga kapacitāte un plaša pieredze vienā vai vairākās jomās, kas saistītas ar pārtikas riska novērtēšanu.
 • Organizācija var piedāvāt dažādas atbilstošas aktivitātes un vienu vai vairākas zinātniskās jomas, kurās jaunie darbinieki varēs iesaistīties viņu prakses laikā.
 • Organizācijai ir jāvar piešķirt katram stipendiātam pieredzējušu darba vadītāju, kas varēs veltīt laiku stipendiāta apmācībai.

Organizācijas, kas vēlas uzņemt stipendiātus, var pieteikties šeit. Pieteikšanās termiņš - 2017. gada 22. decembris

 

Informācija par EU-FORA programmu EU-FORA mājaslapā

Uzsaukums stipendiātiem Call for expression of interest for fellows

Uzsaukums uzņemošajām organizācijām Apply as hosting site

First European Food Risk Assessment Fellowship cohort 2017-18

BIOR