Eksperti no Uzbekistānas apgūst Institūta “BIOR” pieredzi

No 16. līdz 20. jūlijam Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” pieredzes apmaiņas un apmācību vizītē ieradās Uzbekistānas standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas aģentūras “Узстандарт” laboratorijas eksperti no dažādiem valsts reģioniem. Institūta pārstāvji iepazīstināja viesus ar “BIOR” zinātnisko darbību un laboratoriju aktivitātēm, kā arī veica apmācības par Eiropas Savienības prasībām pārtikas produktu laboratorisko izmeklējumu jomā. Mācību procesa laikā un pieredzes apmaiņas gaitā tika demonstrēts vairāku analītisko metožu praktiskais izpildījums:

  • antibiotiku noteikšana dzīvnieku izcelsmes produkcijā ar šķidruma hromatogrāfijas - masspektrometrijas metodi;
  • pesticīdu analīze augu izcelsmes produkcijā ar masspektrometrijas metodēm;
  • mikotoksīnu noteikšana graudos ar nolidošanas laika masspektrometrijas metodi;
  • smago metālu noteikšana pārtikas produktos ar induktīvi saistītās plazmas masspektrometriju.

Uzbekistānas standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas aģentūras “Узстандарт” laboratorijas ekspertiem tika izsniegti sertifikāti par dalību apmācībās. Sertifikātu pasniegšanā piedalījās jaunais Uzbekistānas vēstnieks Latvijā Badriddin Abidov.

Lielu interesi no ekspertu puses izraisīja stāstījums par Institūta “BIOR” pētījumiem un izstrādātajām metodēm, kas tiek izmantotas vides pētījumos un pārtikas produktu testēšanā. Uzbekistānas standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas aģentūras “Узстандарт” laboratorijas eksperti atzinīgi novērtēja turpmākās sadarbības iespējas ar Institūtu “BIOR” pārtikas produktu laboratoriskās kontroles un pētījumu jomā.

Foto galerija