Eiropas Savienības References Laboratorijas un Nacionālo References Laboratoriju pārstāvju sanāksme par halogenēto noturīgo organisko piesārņotāju problēmām pārtikas produktos un dzīvnieku barībā

14. un 15. maijā Institūtā “BIOR” notiek Eiropas Savienības References Laboratorijas (EURL) un Nacionālo References Laboratoriju (NRL) pārstāvju sanāksme par halogenēto noturīgo organisko piesārņotāju problēmām pārtikas produktos un dzīvnieku barībā.

Antropogēnās ietekmes rezultātā apkārtēja vide ir piesārņota ar halogenētiem noturīgajiem organiskiem piesārņotājiem (HNOP), starp kuriem vislielākā toksikoloģiskā nozīme ir polihlorētiem dioksīniem, furāniem (PHDD/F) un dioksīniem līdzīgajiem bifeniliem (PHB) (kurus parasti sauc par dioksīniem). Ņemot vērā HNOP fizikāli ķīmiskas īpašības, tie akumulējas dzīvo organismu taukaudos un potenciāli lielākais risks HNOP nonākšanai cilvēku organismos ir saistīts ar pārtiku, kas savukārt var tikt piesārņotā arī no dzīvnieku barības bioakumulācijas rezultātā. EURL-NRL sanāksmes uzdevums ir koordinēt Eiropas Savienības Nacionālo References Laboratoriju un Oficiālo Laboratoriju darbības HNOP sastopamības un analītisko problēmu jomā pārtikas produktiem un dzīvnieku barībai.

f