Eiropas Savienībā pārtikas nekaitīguma novērtēšana kļūst vēl pārredzamāka

27. martā stājas spēkā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/1381 (2019. gada 20. jūnijs) par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 1829/2003, (EK) Nr. 1831/2003, (EK) Nr. 2065/2003, (EK) Nr. 1935/2004, (EK) Nr. 1331/2008, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) 2015/2283 un Direktīvu 2001/18/EK.

EFSA saistībā ar šīs regulas ieviešanu ir sagatavojusi apmācību kursu priekš regulējamo produktu pieteikumu iesniedzējiem Transparency Regulation Implementation Training Programme

Eiropas Komisijas kopā ar EFSA 30. martā rīko svinīgu tiešsaistes pasākumu par godu regulas ieviešanai Celebratory event for the entry into application of the Transparency Regulation

Īsumā par šīs regulas ieviestajām izmaiņām un uzlabojumiem:

  • ievieš izmaiņas Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) struktūrā un darbā
  • maina un uzlabo regulēto produktu pieteikumu iesniegšanas kārtību
  • dod iespēju visiem interesentiem piekļūt datiem un materiāliem, ko EFSA un pieteicēji izmanto riska novērtēšanā un zinātnisko viedokļu sagatavošanā. Visi materiāli būs pieejami īpašā platformā Open EFSA.

 

Preses relīze EFSA mājaslapā Transparency in risk assessment: a new era begins

Informatīvais video Open and accessible: a new window on food safety

 

#EFSA_EU #OpenEFSA #TransparencyRegulation

 

Foto (c) https://www.efsa.europa.eu/en/news/transparency-risk-assessment-new-era-begins?utm_medium=email&utm_source=af-fp&utm_campaign=trec03&utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=TREC+call+to+action_AF%26FP_20210325&utm_term=Transparency+in+risk+assessment:+a+new+era+begins&utm_id=58046&sfmc_id=18070202