Informatīvā kampaņa “Eiropa izvēlas drošu pārtiku!” Latvijā norisinās otro gadu

Valsts zinātniskais institūts “BIOR” jau otro gadu rīko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) organizētu sabiedrības informēšanas kampaņu par pārtikas drošību. Informatīvās kampaņas #EiropaIzvēlasDrošuPārtiku ietvaros iedzīvotājus informēs par aktuālajiem jautājumiem par pārtikas nekaitīgumu un kvalitāti, kas ir zinātniski pamatota.

 

#EUChooseSafeFood mājas lapa ar praktiskiem un zinātniski pamatotiem padomiem


EUChooseSafeFood Latvia launch event 1

Uzticama zinātne drošai pārtikai Eiropā

ES kampaņas "EU Choose Safe Food" būtība ir palīdzēt eiropiešiem droši izvēlēties pārtiku, skaidrojot pārtikas nekaitīguma zinātnisko pamatojumu.

ES pārtikas nekaitīguma sistēmas pamatā ir zinātniski ieteikumi, ko sniedz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) sadarbībā ar valstu pārtikas nekaitīguma iestādēm visā Eiropā.  EFSA sadarbojas ar vadošajiem ES un citu valstu zinātniekiem, kuri, pamatojoties uz jaunākajiem pierādījumiem, analizē, novērtē un sniedz ieteikumus par to, kāda pārtika ir nekaitīga un vai tā rada jebkādus riskus patērētājiem.

Papildus patērētāju drošībai šis zinātniskais darbs ir ļoti svarīgs arī, lai aizsargātu dzīvniekus un vidi no jebkādiem ar pārtikas ķēdi saistītiem riskiem. EFSA, dalībvalstis un lēmumu pieņēmēji ES iestādēs cieši sadarbojas ar citiem dalībvalstu partneriem, starptautiskajām organizācijām, ražotājiem, patērētāju organizācijām un citām pilsoniskās sabiedrības grupām, lai eiropieši varētu izdarīt apzinātu izvēli pārtikas jomā un pilnīgi mierīgi baudīt pārtiku.


EUChooseSafeFood Latvia launch event 2

Izvēlies drošu pārtiku

Eiropas patērētāji ir vieni no vislabāk aizsargātajiem un informētākajiem patērētājiem pasaulē, kad runa ir par pārtiku, ko viņi patērē. ES pārtikas nekaitīguma sistēma nodrošina, ka ikvienam Eiropas iedzīvotājam ir tiesības zināt, kā tiek ražota, pārstrādāta, iepakota, marķēta un pārdota pārtika, ko viņš lieto uzturā. Šīs sistēmas ietvaros zinātnieki no visas ES analizē zinātniskos datus un pētījumus, lai novērtētu pārtikas riskus. Tādējādi tiek nodrošināts, ka produkti mūsu tirgos un veikalos ir droši.


EUChooseSafeFood Latvia launch event 3

Par kampaņu

Kampaņa, kas 2022. gadā norisinās jau otro gadu, ir paredzēta, lai palīdzētu iedzīvotājiem kritiski domāt par ikdienas pārtikas izvēli. Tās mērķis ir, balstoties uz centieniem veicināt informētību par mūsu pārtikas zinātnisko pamatojumu, kas tika īstenoti kampaņas pirmajā posmā, paplašināt tēmu loku, par kurām patērētāji var uzzināt, iekļaujot arī augu veselību, jaunus pārtikas produktus un uztura bagātinātājus.

Kampaņas mērķauditorija ir iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 45 gadiem, īpašu uzmanību pievēršot sievietēm un jaunajiem vecākiem. Šī auditorija var interesēties par labklājību, veselību, ēdiena gatavošanu, aktīvu dzīvesveidu un/vai pārtikas nekaitīguma tēmām, taču tai var būt nepieciešama palīdzība, lai orientētos pieejamās informācijas sarežģītībā.

Kampaņas komunikācijas stils ir paredzēts informatīvs, ar optimistisku, dinamisku toni. Tās mērķis ir sniegt noderīgu informāciju par zinātnes atziņām un nekaitīgumu, kas ir pamatā, ikdienā izvēloties pārtiku, izmantojot nelielu saturu. Otrajā kampaņas posmā galvenā loma tiks piešķirta zinātniekiem, kas sniegs intervijas vai liecības, tādējādi piešķirot kampaņai cilvēciskāku seju.

Lai gan digitālie un sociālie mediji ir galvenie kampaņas popularizēšanas kanāli, informatīvos pasākumus papildinās sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem (radio, prese, TV).


EUChooseSafeFood Latvia launch event 4

Kā iesaistīties kampaņā?

Ir vairāki veidi, kā iesaistīties kampaņā.

  • Kopīgojiet bezmaksas materiālus no komunikācijas rīkkopas un palīdziet cilvēkiem veikt pārliecinošas pārtikas izvēles.
  • Sekojiet kampaņas mājaslapai (https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#), kas tiek regulāri papildināta ar praktiskiem padomiem par pārtikas produktu izvēli, un informējiet patērētājus par zinātni, kas nodrošina drošu pārtiku uz mūsu galda.
  • Sekojiet EFSA Twitter, LinkedIn, Instagram un YouTube un kopīgojiet jaunākās ziņas par kampaņu.
  • Lai iesaistītos un atbalstītu dažādas aktivitātes, kas tiek uzsāktas kampaņas ietvaros, izplatiet informāciju par pārtikas drošību un tās zinātnisko pamatojumu, izmantojot kampaņas mirkļbirku #EUChooseSafeFood.