EFSA un EFSA kontaktpunktu 42. sanāksme

6. un 7. maijā norisinājās 42. EFSA un EFSA Nacionālo kontaktpunktu sanāksme. Pirmo reizi šāda sanāksme norisinājās tiešsaistē un tajā virtuāli piedalījās pārstāvji no EFSA, visām ES dalībvalstīm, kandidātvalstīm un novērotāji no vairākām valstīm.

Pirmā sanāksmes diena tika veltīta Nacionālo kontaktpunktu darbam: notika diskusijas par jaunajiem uzdevumiem un to izpildi, tika apspriesta ārkārtas situācijas ietekme uz Nacionālo kontaktpunktu darbību un pilnvērtīgu uzdevumu veikšanu, kā arī izvērtēta ārkārtas situācijas ietekme uz plānotajām sanāksmēm un EFSA pasākumiem. Līdz gada beigām paredzētās kontaktpunktu sanāksmes notiks tiešsaistē, EFSA plānotais riska novērtēšanās pētījumu un projektu ideju popularizēšanas pasākums (RARA) tiek pārcelts uz nākamo gadu. Nākamās kontaktpunktu sanāksmes laikā plānotas apmācības par kontaktpunktu aktivitātēm krīzes situācijās.

Otrā sanāksmes diena bija veltīta regulas (ES) 2019/1381 par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē ieviešanai EFSA darbā un tās ietekmei uz Nacionālajiem kontaktpunktiem. Nacionālajiem kontaktpunktiem paredzēta vēl aktīvāka iesaiste riska komunikācijā, tiem aktīvi jānodrošina komunikācija ar nacionālajām zinātniskajām institūcijām un jāveic nacionālo kompetento institūciju monitorings, lai pārzinātu situāciju un piesaistītu institūcijas, kas potenciāli varētu iesaistīties EFSA uzdevumu veikšanā. Plānota vēl aktīvāka nacionālo kompetento iestāžu iesaiste EFSA riska novērtēšanas darbā. Nacionālie kontaktpunkti turpmāk tiks iesaistīti sanāksmju dienaskārtības plānošanā un kā arī atsevišķu sanāksmju daļu organizēšanās un vadīšanā.

Informācijas par sanāksmi pieejama EFSA mājaslapā 42nd meeting of the Focal Point Network