l

EFSA un EFSA kontaktpunktu 39. sanāksme

Pirmo reizi EFSA un EFSA kontaktpunktu sanāksme norisinājās ārpus Eiropas Savienības – Bosnijas un Hercegovinas galvaspilsētā Sarajevā. Bosnija un Hercegovina ir Eiropas Savienības potenciālās pievienošanās kandidātvalsts

Sanāksmes galvenie plāna punkti:

  • Sadarbības veicināšana starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un IPA valstīm un EFSA loma kā sadarbības veicinātājam;
  • Fokālo Punktu iesaiste EFSA darba plāna izstrādē;
  • EFSA Riska novērtēšanas plānā (EU RAA) iekļauto riska novērtēšanas ideju atjaunošana;
  • EFSA sadarbības organizāciju tīkla datubāzes atjaunošanas process;
  • Informatīvā sesija par EFSA iepirkumu un grantu konkursiem.

Preses relīze EFSA mājaslapā EFSA pushes cooperation forward through first Focal Point meeting in pre-accession country

Sanāksmes audioieraksts un prezentācijas 39th meeting of the Focal Point Network

l