l

EFSA un EFSA kontaktpunktu 38. sanāksme

Šī gada pirmā Fokālo Punktu sanāksme norisinājās Parmā 26. un 27. februārī.

Sanāksmē vislielākā uzmanība tik veltīta Fokālo Punktu darbam pie nacionālo EFSA darbības jomās kompetento iestāžu saraksta un datubāzē nepieciešamās informācijas atjaunošanas procesa EFSA sadarbības organizācijas Latvijā. Notika grupu diskusijas, kuru laikā valstis pārrunāja katras valsts darba progresu pie komunikācijas ar organizācijām, nepieciešamās informācijas ievākšanas un datu ievades datubāzē.

Sanāksmē tika pārrunātas arī Fokālo Punktu pagājušā gada atskaites, audita rezultāti un jaunie darba plāni, notika diskusija par Fokālajiem Punktiem uzticētajiem jaunajiem uzdevumiem saistībā ar regulētajiem produktiem Regulated products, claims, processes.

EFSA eksperti prezentēja EFSA izstrādāto uzturvielu atsauces vērtību meklēšanas rīku DRV Finder un AMR datu vizualizācijas rīku Interactive infographic: Antimicrobial resistance in Europe.

Tika pārrunāts arī darba process pie riska novērtēšanas ideju datubāzes atjaunošanas un FP iepazīstināti ar plānotajiem iepirkumu konkursiem. Ar plānoto iepirkumu konkursu sarakstu var iepazīties institūta “BIOR” mājaslapas sadaļā EFSA projektu piedāvājumi vai EFSA mājaslapā 2019 EFSA Scientific Cooperation plan: calls for tenders (procurement) and calls for proposals (grants).

Informācija un audio ieraksts no EFSA Fokālo punktu sanāksmes EFSA mājaslapā 38th meeting of the Focal Point Network.

b