EFSA un EFSA kontaktpunktu 37. sanāksme

EFSA un EFSA kontaktpunktu 37. Sanāksme norisinājās Bratislavā no 3. līdz 4. oktobrim.

Sanāksme tika atklāta ar prezentāciju par Slovāku ziņojumu par datiem par zoonozē, pārtikas un dzeramā ūdens izraisītām saslimšanām un ar prezentāciju par Slovāku pieredzi piedaloties EFSA pilotprojektā par datu ziņošanas EFSA kvalitātes kontroli.

Lielākā sanāksmes daļa tika veltīta diskusijām un praktisku informāciju par jauno fokālo punktu līgumu un to kā notiks pāriešana uz jaunajiem līgumiem. Jaunais fokālo punktu darba organizēšanas stils paredz, ka fokālie punkti gada beigās iesniedz darbības plānu par nākamo gadu, kas procentuāli izsaka, cik daudz katru no fokālu punktu uzdevumiem fokālais punkts veiks. Procentuāli paveiktais gada beigās ietekmēs granta apjomu, ko saņem fokālais punkts.

Sanāksmes laikā tiek prezentēta arī EFSA vīzija par fokālo punktu lomu konsorciju veidošanā pētījumu realizēšanai un vieglākai finansējuma piesaistei, palīdzot identificēt potenciālos finansējuma avotus. 

Fokālie punkti tika informēti arī par otrās kārtas drīzu uzsākšanu ideju apkopošanai priekš Eiropas Riska novērtēšanas  plāna; kā arī tika sniegta prakstiska informācija par šī gada fokālo punktu atkaitēm un plānotājām izmaiņā 36. panta organizāciju datubāzē un fokālo punktu uzdevumiem saistībā ar to.

Sanāksmes noslēgumā vairāki FP informēja par aktualitātēm riska novērtēšanas jomā, Latvijas fokālais punkts prezentēja tā aktivitātes Eiropas Zinātnieku nakts ietvaros.

Informācija un audio ieraksts no EFSA Fokālo punktu sanaksmes EFSA mājaslapā.

foto