EFSA un EFSA kontaktpunktu 36. sanāksme

Sanāksmes pirmā diena bija veltīta diskusijām par jauno kontaktpunktu līgumu un jaunajiem kontaktpunktu uzdevumiem – atvērto datu pieeja un komunikācija ar ieinteresētajām pusēm saistībā ar regulēto produktu pieteikumu iesniegšanu EFSA.

Sanāksmes otrā diena bija veltīta EU-FORA programmai, tās laikā tika apspriestas EU-FORA programmas stiprās un vājās puses, šīs programmas ieguvumi un potenciālie apdraudējumi nākotnē.

Svinīgā ceremonijā tika pasniegti sertifikāti EU-FORA programmas pirmā gada absolventiem, arī Latvijas pārstāvim Jānim Ruško, kurš programmas ietvaros pieredzes apmaiņā gadu darbojās zinātniskajā institūtā Neapolē.

Informācija par EFSA Fokālo Punktu sanāksmi EFSA mājaslapā 36th meeting of the Focal Point Network

Informācija par EU-FORA programmu EFSA mājaslapā  EU-FORA - The EUropean FOod Risk Assessment Fellowship Programme un institūta “BIOR” mājaslapā  EU-FORA – Eiropas Pārtikas risku novērtēšanas stipendiju programma.

foto