EFSA un EFSA kontaktpunktu 35. sanāksme 

EFSA un EFSA Fokālo punktu 35. Sanāksme norisinājās no 18. līdz 19. aprīlim Norvēģijas galvaspilsētā Oslo. 

Sanāksmes svarīgākās apspriedes tēmas:

  1. Gala ziņojums par RARA Risk Assessment Research Assembly
  2. Jaunākā informācija par EFSA plānotajām komunikācijas aktivitātēm
  3. Ziņojums par Fokālo punktu audita rezultātiem
  4. Jaunākā informācija par jauno 36. panta organizāciju datubāzi (nākamgad pilnībā tiks pārskatīts un atjaunots organizāciju saraksts)
  5. Informācija par vispārējā pārtikas aprites likuma izvērtēšanas gaitu
  6. Praktiskās apmācības R4EU datubāzes lietošanā

Sanāksmes dienas kārtība, prezentācijas un audio ieraksti no sanāksmes atrodami EFSA mājaslapā 35th meeting of the Focal Point Network

foto