EFSA un EFSA Fokālo punktu 47. sanāksme norisinājās tiešsaistē no 29. līdz 30. septembrim.

Sanāksmes pirmās dienas galvenā tēma bija Fokālo punktu tīkla darbības izvērtēšana, kuras rezultātā sagatavotas rekomendācijas tīkla darbības uzlabošanai un jauna tīkla darbības modeļa ieviešana, sākot ar 2023. gadu. FP piedalījās diskusiju grupās par potenciālajiem  darba pakām nākamajam gadam, kas tiktu ieviestas, lai uzsāktu darbu pie vairāku rekomendāciju ieviešanas.

Otrās dienas laikā EFSA informēja FP par aktuālajiem pasākumiem – One Conference un RARA Event, kā arī prezentēja 36. panta organizāciju aptaujas iznākumu un EFSA darbībām, kas izriet no šīs aptaujas rezultātiem. Otrās dienas noslēgumā FP piedalījās interaktīvā grupu darbā par jauna EFSA logo izstrādi.

Sanāksmes dienaskārtība un prezentācijas pieejamas EFSA mājaslapā 47th meeting of the Focal Point Network