EFSA un EFSA Fokālo punktu 46. sanāksme

EFSA un EFSA Fokālo punktu 46. sanāksme norisinājās tiešsaistē no 19. līdz 20. maijam.

Sanāksmes pirmā diena tika veltīta Fokālo punktu tīkla ārējās novērtēšanas procesam, kas ir jau pusē – notikušas neklātienes pārrunas ar EFSA Konsultatīvās padomes pārstāvjiem par FP darbu, EFSA ekspertiem, kas sadarbojas ar EFSA FP tīklu un noslēgusies FP aptauja par FP darba novērtējumu. Pašlaik ir sākusies iegūtās informācijas analīze.

Pirmās dienas laikā notika ar diskusijas par EFSA 2027 stratēģiju EFSA Strategy 2027, tajā iekļautajiem trīs galvenajiem EFSA stratēģiskajiem mērķiem:

  • sniegt uzticamu zinātniski pamatotu viedokli un komunicēt par riskiem no lauka līdz galdam;
  • nodrošināt gatavību nākotnes riska analīzes vajadzībām;
  • sabiedrības un ekspertu izglītošana un nodrošināt institūciju piemērotību.

EFSA eksperti informēja par EFSA Konsultatīvās padomes diskusiju grupas darbu pie plāna par dažādu sadarbību veicināšanu un valstu un ekspertu vēl lielāku iesaisti EFSA darbā.

Otrā sanāksmes diena bija veltīta labās prakses piemēru apmaiņai ar prezentācijām par pasākumiem no Luksemburgas, Vācijas, Latvijas, Portugāles un Somijas.

Tika sniegta informācija par plānotajām EFSA kampaņām par gudru un drošu pārtikas izvēli un par Āfrikas cūku mēri.

Sanāksmes dienaskārtība un prezentācijas pieejamas EFSA mājaslapā 46th meeting of the Focal Point Network

l

l

l