EFSA un EFSA Fokālo punktu 45. Sanāksme

EFSA un EFSA Fokālo punktu 45. sanāksme norisinājās tiešsaistē no 10. līdz 11. februārim.

Sanāksmes pirmā diena tika veltīta Fokālo punktu uzdevumiem. Tika sniegts kopsavilkums par FP iesniegtajām atskaitēm par paveikto 2020. gadā, norādot, ka uzdevumu izpilde ir ļoti augstā līmenī, un paveiktais sakrīt ar iepriekš plānoto. Tik prezentēts arī kopsavilkums par FP iesniegtajiem plāniem 2021. gadam. EFSA eksperti sniedza ieteikumus un informāciju par sagaidāmajiem rezultātiem no Fokālo punktu uzdevumiem par datu ziņošanu. 

EFSA eksperti informēja par uzsākto Fokālo punktu tīkla ārējo novērtēšanu un FP informēja par aktivitātēm, kas tiem būs jāveic šīs novērtēšanas ietvaros.

FP tik informēti par gaidāmo informatīvo kampaņu marta sākumā un plānotajām aktivitātēm saistībā ar regulas 2019/1381 par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē ieviešanu un stāšanos spēkā 27. martā.

Sanāksmes laikā FP tika informēti par tehniskajiem aspektiem saistībā ar dokumentu un dažāda veida informācijas augšupielādēšanu platformā Knowledge Junction.

Sanāksmes noslēgumā vairākas dalībvalstis prezentēja labās prakses piemērus dažādu FP uzdevumu veikšanā.

Sanāksmes dienaskārtība un prezentācijas pieejamas EFSA mājaslapā 45th meeting of the Focal Point Network

f